Lyhytterapiaa Oulussa


Oulussa tai etänä.

Lyhytterapia on matalan kynnyksen luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin vaiheisiin, kriiseihin sekä itsensä kehittämiseen.  Olipa ongelma pieni tai suuri, keskustelu lyhytterapeutin kanssa voi auttaa löytämään uusia näkökulmia ja voimavaroja tilanteeseen.

Kenelle lyhytterapia sopii?

Lyhytterapia sopii kenelle tahansa, joka kokee olevansa hankalassa elämäntilanteessa tai jumissa itsensä kanssa. Tilanne on voinut kehittyä hankalaksi vuosien saatossa tai kyseessä voi olla äkillinen kriisi. Joskus asioiden kanssa yksinjääminen tai yksipuolinen lähipiirin tuki voivat pitää vaikeuksia yllä, jolloin ulkopuolisen ihmisen ymmärrys ja apu voivat tuoda uutta näkökulmaa, uusia oivalluksia ja käynnistää muutoksen.  Monille suurta hyötyä on jo siitä, että saa jakaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan ja tulee niiden kanssa nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi.

Lyhytterapia sopii usein tilanteisiin, joissa apua halutaan nopeasti ja joustavasti. Se sopii henkilöille, joilla ei välttämättä ole tarvetta pitkäaikaiselle terapialle, eikä kyseessä ole vakava mielenterveydellinen ongelma. Lyhytterapian hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä diagnoosia, eikä asiakkaasta tehdä kirjauksia (ei Kela-korvattavuutta). Tarvittaessa lyhytterapeutti ohjaa asiakkaan toisenlaisen avun piiriin, mikäli lyhytterapia ei ole riittävää tai oikeanlainen tukimuoto.

Lyhytterapia sopii kaikenikäisille ja terapiaan voi tulla myös toisen ihmisen kanssa, esim. puolison, lapsen tai kaverin kanssa. Tärkeintä on motivaatio ja valmius ottaa vastuuta omasta ja/tai yhteisestä prosessista. On hyvin tavallista, että koetut haasteet ovat syntyneet erilaissa suhteissa ja liittyvät vuorovaikutukseen. Tuolloin on erittäin suositeltavaa tavata lyhytterapeuttia yhdessä.  

Mitä lyhytterapia on käytännössä? 

Tapaamisia lyhytterapeutin kanssa voi olla niin monta kuin asiakas näkee tarpeellisena. Joskus jopa yksikin käynti voi selkeyttää tilannetta tai antaa tarvittavan tuen. Usein käyntikerrat ovat 3 – 20 kerran väliltä. On mahdollista sopia käyntejä säännöllisiksi yhdessä sovitulla tiheydellä tai tapaamisia voi olla harvakseltaan. Esimerkiksi itsetuntemuksen ja oman kasvuprosessin tueksi tarkoitettuja käyntejä voi olla täysin asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Lyhytterapiassa suositaan myös kotitehtäviä tai -harjoituksia, joiden avulla asioita voi työstää itse omassa arjessaan. 

Kuten terapia yleensäkin myös lyhytterapia voi pohjautua eri suuntauksiin tai lähestymistapoihin, esimerkiksi ratkaisukeskeiseen tai kognitiiviseen suuntaukseen. Omaa työskentelyotettani ohjaavat aina asiakkaan omat tarpeet, toiveet ja valmiudet; esimerkiksi minkä verran käsitellään menneisyyden kokemuksia tai etsitään ongelmien syntymekanismeja. Ratkaisukeskeisyys, jossa keskitytään erityisesti nykyhetkeen, vahvuuksiin ja voimavaroihin, sopii erityisen hyvin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn.  

Haasteita tai ongelmia, joiden vuoksi lyhytterapiaan voi hakeutua, on lukuisia ja hyvin monenlaisia. Tyypillisiä syitä tulla lyhytterapiaan ovat haastavat tunteet (häpeä, pelko, väsymys, ahdistus, suru jne.), ihmissuhdeongelmat, masennus, stressi, erilaiset riippuvuudet (esim. läheisriippuvuus), vaikeudet keskittyä tai nukkua, huono itsetunto jne.  Myös kipeitä lapsuuden- tai traumakokemuksia voidaan käsitellä lyhytterapiassa; tuolloin lyhytterapeutti toimii tukea ja peilausta antavana rinnalla kulkijana asiakkaan prosessoidessa kokemuksiaan itsensä kanssa. 

Kultasykkeen lyhytterapia Oulussa

Kaikissa lyhytterapeuttisissa keskusteluissa pyrin aitoon kohtaamiseen, läsnäoloon ja kuuntelemiseen. Kuten myös lempeyteen, suoruuteen ja rehellisyyteen.  Terapeuttina minulle on tärkeää astua ulos tiukasta ammattiroolista ja olla asiakkaille ennen kaikkea ihminen, tukija ja lähimmäinen. Käytössäni on koko oma elämänhistoriani, kokemukseni niin itseni kuin muidenkin ihmisten kanssa sekä tietysti koulutusten antama tietous ja ymmärrys. Terapeuttina samaistun lähinnä Tommy Hellstenin luoman konseptin Ihminen tavattavissa terapeutteihin.

Näkemykseni ihmisen hyvinvoinnista on hyvin kokonaisvaltainen, psyykkisen hyvinvoinnin kanssa käsikädessä ovat sekä ihmisen kehollinen että henkinen puoli. Riippuen asiakkaasta ja tilanteesta voin ohjata asiakasta parantamaan myös omaa kehotietoisuuttaan ja sitä kautta tunnistamaan kehon viestejä, tarpeita ja mahdollisia jumiutuneita tunteita. Tarvittaessa voin ohjata asiakasta saamaan tukea keholliseen prosessiin myös muualta, jolloin lyhytterapia toimii ikään kuin tuon prosessin tukena. 

Kaiken kaikkiaan Kultasykkeen lyhytterapia on joustavaa, aina asiakkaasta ja tilanteesta lähtevää yhteistä asioiden kohtaamista ja positiivisen muutoksen polulle lähtemistä.