Vuorovaikutustaitoja parantamalla läheisyyttä ja ymmärrystä parisuhteeseen

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat kuin toimiva avainnippu – niiden avulla voimme avata lukkoja ja väärinymmärryksiä kumppanimme kanssa.  Monilla meistä näitä hyviä vuorovaikutustaitoja ja -kokemuksia on toki paljon ja käytämme niitä onnistuneesti muissa ihmissuhteissamme – mutta miksi ihmeessä ne unohtuvat läheisessä parisuhteessa? Parisuhteessa vuorovaikutustaitojen opettelu vaatii tahtoa ja nöyryyttä; on suostuttava opettelemaan sellaista, minkä jo osaa muualla.

Kuuntelemisen ja puhumisen taito

Parisuhteessa kuuleminen muuttuu helposti luulemiseksi. Teemme tulkintoja jo toisen puhuessa ja puheen sisältöä enemmän mietimme sitä, miten vastaamme siihen. Saatamme kuulla toisen puhuman asian jopa päinvastaisena kuin se on tarkoitettu, jos ennakkoasenteemme on vahva. Voimme myös kuulla siitä vain osan ja reagoida siihen ymmärtämättä kokonaisuutta. Myös toisen puhetapa tai äänensävy voi viedä huomiota niin paljon, että sanoma jää toissijaiseksi.

Jo pelkällä kuuntelun opettelulla voidaan saada aikaan isoja positiivisia muutoksia parisuhteessa. Aidon kuuntelun avulla toiseen pääsee tutustumaan uudella, syvemmällä tasolla. Kuunnellakseen aidosti meidän tulee raivata tilaa kuuntelulle ja lopettaa muu tekeminen. Toisen on annettava puhua asiansa loppuun asti. On hyvä tehdä tarkentavia kysymyksiä tai rohkaista kertomaan lisää, ellei heti ymmärrä täysin, mitä toinen tarkoittaa. Kun molemmat alkavat oppia ja ymmärtää, mitä kuuntelutilanteessa tapahtuu, on aika siirtyä miettimään puhumista.

Kuuntelu edellyttää toisesta välittämistä. Puhuminen liittyy siihen, että välittää itsestään ja tahtoo tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Puhumalla toiselle osoitamme arvostusta hänelle; olet niin tärkeä, että tahdon jakaa ajatuksiani ja tunteitani kanssasi. Puhujina olemme tietysti kovin erilaisia. Puheliasuus ei välttämättä tarkoita hyviä vuorovaikutustaitoja, eikä niukka puhe ole hyvä asia, jos tahtoo tulla ymmärretyksi. On viisasta valita sanojaan siten, että toisella on mahdollisuus ottaa niitä vastaan ilman turhaa ylireagointia.

Suurimpana haasteena tunteet

Mitä läheisempi toinen ihminen on, sitä enemmän tunteita vuorovaikutukseen liittyy. Tunteet nousevat  pintaan usein jo, kun käsitellään arkisia asioita, saatikka sitten kun pitäisi puhua suhteeseen liittyvistä haasteista. Tunteiden vyöryessä päälle voi olla vaikeaa ajatella tai toimia järkevästi, tulee halu paeta tai puolustaa omaa näkemystään hyökkäämällä. Voimme myös jähmettyä, jolloin emme saa sanaa suustamme.  

Tunnetaidot ovat tärkeitä parisuhteen vuorovaikutustaitoja. Olennaista on, että kumpikin osapuoli vastaa itse omista tunteistaan. Se on mahdollista, mikäli on kiinnostunut omista tunteistaan ja antaa arvoa myös toisen tunteille. Tunteet sinänsä eivät ole hyviä tai huonoja, kaikilla niillä on oma tärkeä viestinsä. Parisuhteessa voimakkaiden tunteiden alkusyy ei aina liity siihen, mitä kumppani teki tai sanoi (tai jätti tekemättä tai sanomatta). Kyseessä voi olla oma haavamme, tyydyttymätön tarpeemme, joka voi olla peräisin kaukaa menneisyydestämme. On parisuhteelle eduksi, jos tiedostaa omia haavojaan ja osaa myös ilmaista niitä kumppanilleen.

Arkipuheen rinnalle tarvitaan myös ns. avointa puhetta, jotta läheisyys tunnetasolla voidaan palauttaa. Avoin puhe omista tunteista, tarpeista ja toiveista ei ole aina helppoa, siinä on riski ettei toinen kestä tai halua kuulla. Omista tunteista puhuminen on kuitenkin läheisen parisuhteen perusta. Kun ilmaisemme tunteitamme siten, että otamme niistä itse vastuun kumppania syyttämättä, jaamme sisäistä maailmaamme toiselle ja annamme läheisyyden lisääntymiselle mahdollisuuden.

Tarvitaanko ulkopuolista apua?

On tavallista, että parisuhteessa on ristiriitoja, puhumattomuutta tai henkistä etäisyyttä hyvin pitkään, eikä kummallekaan ole tullut edes mieleen hakea parisuhdeongelmiin ulkopuolista apua. Helposti ajatellaan, ettei meidän ongelmamme oli kuitenkaan niin iso, ettemmekö selviäisi tai ettei sellaista apua ole tarjolla, josta voisi oikeasti olla apua. Voimme myös pelätä sitä, että terapeuttinen apu nostaa esiin vain enemmän ongelmia (tai menneisyyden luurankoja), joita emme ole valmiita kohtaamaan. Usein on myös niin, että toinen osapuoli olisi valmis esimerkiksi pariterapiaan, mutta toinen osapuoli torjuu ajatuksen.

Yksi mahdollisuus parisuhteen solmujen ratkomiseen on tavata Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvojaa. Kyseessä on toimintamalli, joka sisältää kahdeksan tapaamiskertaa omine teemoineen. Tähän on mahdollista tulla pienenkin ristiriidan motivoimana tai sitten tilanteessa, että eroa ollaan jo harkittu. Yhteinen työskentely selkeyttää tilannetta ja antaa eväitä jatkoon, oli lopputulos sitten mikä hyvänsä.

Myös lyhytterapia voi antaa arvokasta tukea parisuhteelle, ellei haluta heti sitoutua pitkäaikaiseen työskentelyyn. Lyhytterapiassa voi käydä yhdessä, yksin, tiheään tahtiin tai sitten harvakseltaan. Tapaamisten sisältö räätälöidään tarpeiden ja tavoitteiden mukaan; se voi olla akuutin kriisin käsittelyä tai vaikkapa tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua.