Lyhytterapeuttinen työnohjaus 


Oulu ja Oulun ympäristö tai etänä.

Lyhytterapeuttinen työnohjaus on yksilöille (tai työpareille) suunnattua keskustelu- ja kriisitukea erilaisissa työhön liittyvissä haasteissa tai kuormittavissa tilanteissa. Esimerkiksi uupuminen ja voimakas stressi, kiusatuksi tulemisen kokemukset tai vuorovaikutusongelmat voivat olla syitä tulla lyhytterapeuttiseen työnohjaukseen.  Mikäli työyhteisössä on useampia ihmisiä koskeva kriisi, suositellaan yksilöllisen tuen lisäksi myös koko työyhteisölle tarjottavaa tukea. 

Miten lyhytterapeuttinen työnohjaus eroaa tavallisesta työnohjauksesta?

Lyhytterapeuttinen työnohjaus on määräaikaista, enimmäkseen yksilöille tai työpareille suunnattua ja se sisältää terapeuttisia elementtejä. Yleensä työnohjauksen raamit antavat mahdollisuuden pohtia vain työhön liittyviä asioita, kokemuksia, arvoja, suhteita jne. Joskus tilanteet vaativat kuitenkin laajempaa näkökulmaa ja ikään kuin lupaa käsitellä myös työntekijän henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi hänen elämäntilannettaan laajemmin tai haasteisiin johtaneita taustatekijöitä ja syitä. 

Lyhytterapeuttisten työnohjaustapaamisten määrä on hyvä suunnitella alkukartoituksessa ja/tai neuvottelussa työnantajan edustajan kanssa. Tuolloin kartoitetaan tilanne ja tarpeet.  Alkuun käyntejä voi olla tiheämmin ja sitten harvennetusti. Alussa myös päätetään yhdessä, mitkä ovat työskentelyn tavoitteet. Prosessin lopussa käydään tarvittaessa keskustelu esimiehen kanssa siitä, onko tavoitteita saavutettu ja puhutaan mahdollisista työn tekemisen muutoksista.  

Lyhytterapeuttisessa työnohjauksessa työntekijällä on siis mahdollisuus pohtia sekä työ- että yksityiselämäänsä siten, että hänen tietoisuutensa niiden välisistä vaikutuksista lisääntyy ja uudella tavalla toimiminen mahdollistuu. Työskentelyssä pyritään omien yksilöllisten voimavarojen löytymiseen ja vahvistumiseen.  Lyhytterapeuttinen työnohjaus voi useissa tapauksissa olla vaihtoehto työpsykologin luona käynneille. 

Kultasykkeen erityisosaaminen 

Tarjoan lyhytterapeuttista työnohjausta, jossa voin yhdistää osaamiseni sekä työnohjaajana että lyhytterapeuttina. Työotteeni on tilanteen ja tarpeen mukaan sekä voimavara- ja ratkaisukeskeistä että kognitiivisia ja tietoisuustaitoihin perustuvia menetelmiä suosivaa. Esimerkiksi skeematerapiaan liittyvä tunnelukkotyöskentely voi auttaa hahmottamaan niitä tunnelukkoja, jotka saavat työntekijän uupumaan toistuvasti huolimatta työn keventämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Voin myös antaa työntekijälle työkaluja omaan tunnesäätelyyn, stressin purkamiseen tai vuorovaikutuksen parantamiseen työpaikalla.