Parisuhdeneuvonta


Oulussa tai etänä.

Solmuja parisuhteessa® on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli. Työskentelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä kumppaneiden välillä ja auttaa kumpaakin ymmärtämään myös toisen näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Millaisia tunteita ja asioita siihen liittyy? Kun molemmat ymmärtävät mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa.

Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa:

  1. Solmu parisuhteessa / Aloitus ja solmun määrittely
  2. Miten tähän on tultu? / Yhteisen taipaleen tarkastelu
  3. Miltä tuntuu? / Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
  4. Seksuaalisuus solmussa? / Kehon viestien kuunteleminen
  5. Missä ollaan nyt? / Solmutilanteen jäsentäminen
  6. Mitä tahdon? / Toiveet, unelmat ja päämäärät
  7. Miten toimitaan? / Sanoista tekoihin
  8. Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu Solmu parisuhteessa -kirjan lukeminen ja kotitehtäviä. Neuvojan tehtävänä on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta. 

Solmu -neuvontaan voi tulla niin pienien kuin isojenkin solmujen kanssa. Varsinaisesta pariterapiasta Solmu -työskentely eroaa lähinnä selkeän struktuurinsa vuoksi. Kullekin tapaamiselle on siis omat teemansa ja harjoituksensa. Parisuhdeneuvojan tehtäviin kuuluu keskittyä erityisesti pariskunnan vuorovaikutukseen tässä ja nyt. Vuorovaikutuksen parantuminen on siis yksi merkittävimmistä hyödyistä, joita pariskunta voi saada Solmu -työskentelyn seurauksena.  

Mikäli parisuhde on tilanteessa, jossa eroa ollaan jo harkittu, Solmu -työskentely antaa selkeyttä tilanteeseen.  Viimeistään neuvonnan loppuvaiheessa molemmat osapuolet työstävät omia ajatuksiaan, toiveitaan ja unelmiaan jatkon suhteen ja jakavat näitä toistensa kanssa. Tavoitteena on päätyä yhteiseen ratkaisuun siitä, jatketaanko yhdessä kuten ennenkin, jatketaanko yhdessä siten, että tietyt asiat muuttuvat (määritellään nämä muutosta kaipaavat asia) vai päädytäänkö eroon. Joskus voidaan päätyä myös aikalisän ottamiseen. Käytössä on kuitenkin uusia vuorovaikutustaitoja, joita käyttämällä pariskunta pääsee suhteessaan eteenpäin kohti selkeyttä.  

Parisuhdeneuvojana minulle on tärkeää kohdata kumppanit keskenään tasa-arvoisina ja pitää huoli siitä, että molemmat saavat tilaa ilmaista itseään tasaveroisesti. Ohjaan prosessia, mutta en anna valmiita vastauksia tai suoria neuvoja. Oleellisinta on auttaa pariskuntaa kääntymään toinen toistansa kohti ja jakamaan ajatuksiaan, tunteitaan ja toiveitaan.